top of page
Asset 1@2x.png

TBC Mobile Banking | Products |კომუნალურების დაჯგუფება

ხელფასი გზავნილზე

Asset 3@2x.png
Asset 4@2x.png

გაანაღდე გზავნილი თიბისიში და მოიგე 500 ლარიანი ხელფასი წლის ბოლომდე!

Asset 3@2x.png
Asset 3@2x.png

30 აპრილამდე, ყოველ კვირა მოიგე 500 ლარიანი ხელფასი გზავნილის განაღდებისას, რომელიც წლის ბოლომდე ჩაგერიცხება.

  • ჯამში, აქციის განმავლობაში დასაჩუქრდება 18 მომხმრებელი (ყოველკვირა გამოვლინდება ორი გამარჯვებული)

  • თიბისიში გზავნილის თანხის კონვერტაციაზე მოქმედებს საუკეთესო კურსი, როგორც ფილიალში, ასევე დისტანციურ არხებში

 

  • თიბისიში შესაძლებელია ნებისმიერი გზავნილის განაღდება უფასოდ

2c06cfc5-f57a-4cdf-8105-568651b64bc4.png
moneygram-185.png
worldcomlogo.jpg
unistream-185.png
Intel_Express_185 (1).png
zolotaia-korona-185.png
Logo CONTACT slogans RUS-06.png
11ff6f3a-9153-4d4e-88cd-7204c6f6f75d.png
bottom of page