top of page
Asset 1@2x.png

ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲢᲘᲕᲔ 

ᲧᲝᲕᲔᲚᲓᲦᲘᲣᲠᲝᲑᲐ

Asset 3@2x.png
Asset 4@2x.png

დააჯგუფე კომუნალურები და

გადაიხადე ერთიანად

TBC Mobile Banking | Products |კომუნალურების დაჯგუფება

bottom of page