ავტომატური გადარიცხვები

მენიუდან აირჩიე ავტომატური გადარიცხვები


აირჩიე დავალების ტიპი


დაამატე დავალება 


შეიყვანე თანხა


აირჩიე პერიოდულობა 


დაარქვი სახელი და მარტივად გაიაქტიურე