თანხის კონვერტაცია

მენიუდან აირჩიე გადარიცხვები


შემდეგ "საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვა" 


აირჩიე საკუთარი ლარის ანგარიში


აირჩიე საკუთარი სხვა ვალუტის ანგარიში 


შეიყვანე თანხა და დააკონვერტირე